HET REGLEMENT

Hieronder vindt u enkele aanvullingen/specifieke regels die gelden tijdens de BAUHAUS Dutch Open Darts 2020. Indien hier niet opgenomen is het Algemeen Wedstrijdreglement van de Nederlandse Darts Bond van toepassing. U vindt dit reglement op www.ndbdarts.nl onder het kopje ‘Reglementen‘.

 • Spelers dienen ten tijde van de BAUHAUS Dutch Open Darts minimaal 16 jaar te zijn om deel te nemen aan de seniorentoernooien. Dit geldt ook voor het koppeltoernooi en het paradarts toernooi. Voor het paradarts en het jeugdtoernooi gelden aparte regels, zie verder op in het reglement.
 • Jeugdspelers vanaf 16 jaar die ingeschreven zijn bij de senioren en op zondag nog actief zijn in het seniorentoernooi kunnen niet deelnemen aan de Dutch Open Youth.
 • Voor deelname aan de BAUHAUS Dutch Open Darts hoeft men geen lid te zijn van de NDB of een andere dartsorganisatie of vereniging.
 • De BAUHAUS Dutch Open Darts is een WDF geregistreerd en geranked toernooi. Hierdoor dienen spelers tevens speelgerechtigd te zijn volgens de regels van de WDF (www.dartswdf.com).
 • Seeding zal plaatsvinden conform de WDF Main Table, versie 18 januari 2020. Tot en met 32 deelnemers worden er 4 spelers geseed, vanaf 33 tot en met 128 deelnemers worden er 8 spelers geseed. Tot en met 256 deelnemers zullen er 16 spelers geseed worden, vanaf 257 deelnemers worden er 32 spelers geseed. Bij gelijke stand op de WDF Main Table wordt de speler met het minst aantal gespeelde toernooien als hoogste geseed, bij gelijk aantal toernooien wordt er geloot.
  Seeding systeem bij 4 x spelers: (1 – 4) : (2 – 3).
  Seeding systeem bij 8 x spelers: (1 – 8) : (4 – 5) : (3 – 6) : (2 – 7).
  Seeding systeem bij 16 spelers: (1 –16) : (8 – 9) : (5 –12) : (4 –13) : (3 –14) : (6 –11) : (7 –10) : (2 –15).
  Seeding systeem bij 32 spelers: (1 – 32) : (16 – 17) : (9 – 24) : (8 – 25) : (5 – 28) : (12 – 21) : (13 – 20) : (4 – 29) : (3 – 30) : (14 – 19) : (11 – 22) : (6 – 27) : (7 – 26) : (10 – 23) : (15 – 18) : (2 – 31).
 • Het is verboden om het verloop en de uitslag van een wedstrijd moedwillig te beïnvloeden danwel te manipuleren door bijvoorbeeld vals te spelen danwel opzettelijk te verliezen. Dit wordt gezien als matchfixing (wedstrijdvervalsing).
 • Tijdens het toernooi kunnen van alle wedstrijden, spelers en bezoekers foto’s en video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Deelnemers en toeschouwers committeren zich hier aan door middel van inschrijving danwel het kopen van een toegangskaartje. Spelers zijn vanaf de eerste ronde tot en met de finale verplicht wedstrijden te spelen die (live) geregistreerd kunnen worden t.b.v. livestream danwel televisie. Het opgeven van een wedstrijd danwel het opzettelijk verliezen van een wedstrijd is in strijd met dit reglement. Indien dit het geval is stelt de NDB deze spelers verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen en vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.
 • De Dutch Open Darts valt onder supervisie van de NDB. Beslissingen (op welk gebied dan ook) en interpretaties van de regels geschieden volgens de wedstrijdregels van de NDB en zijn bindend.
 • De organisatie heeft het recht het tijdschema te wijzigen.
 • De Dutch Open Darts wordt afgewerkt op basis van het knock-out format.
 • Het is niet mogelijk om als mixed koppel aan één van de koppeltoernooien deel te nemen.
 • Voor paradarters worden aparte toernooien georganiseerd, meer informatie daarover is hier te vinden. Een speler kan alleen binnen een toernooi of categorie deelnemen als dit de omstandigheden van de wedstrijd niet beïnvloed. Darters die binnen de criteria van een paradarter vallen, mogen ook kiezen om, i.p.v. het paradarts toernooi, aan de overige categorieën deel te nemen. Zij dienen dan wel altijd op een reguliere baan, zonder extra ruimte, met oche en een hoog bord te spelen en mobiel genoeg te zijn om zelf de pijlen uit het bord te halen en om in de reguliere zaal te spelen. Een rolstoeldarter kan om die reden dus niet deelnemen aan het reguliere toernooi. Op basis daarvan heeft de organisatie te allen tijde het recht om een speler te weigeren of in te delen in een andere categorie. Ook kan de organisatie spelers verplichten tot het meenemen van begeleiding.
 • Elke speler is gerechtigd om vóór aanvang van de wedstrijd negen oefendarts te gooien op de baan waar hij of zij moet spelen.
 • Alle vragen om scores te controleren dienen plaats te vinden vóórdat de speler opnieuw gooit.
 • Alleen voor de podiumwedstrijden op zondag is het algemene NDB kledingvoorschrift van toepassing. Voor de overige wedstrijden geldt geen kledingvoorschrift. Te allen tijde geldt; clubuitingen in welke vorm dan ook (voetbal, motor of anderszins) zijn niet toegestaan.
 • Er zijn voorschriften m.b.t. het voeren van reclame van toepassing zoals opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement van de NDB. Dit betekent onder andere dat de organisatie het recht heeft tijdens de Dutch Open Darts de belangen van haar (hoofd)sponsors te beschermen en reclamemateriaal van spelers, teams, organisaties, toeschouwers of andere sponsors te weigeren.
 • Alle spelers die op het podium spelen dienen verplicht een door de organisatie verstrekte sticker van de hoofdsponsor BAUHAUS te dragen.
 • Het is niet toegestaan om te roken en/of (alcohol) te drinken in de gehele speelzaal. Bij het negeren van dit verbod volgt een waarschuwing; bij de tweede overtreding wordt de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi genomen.
 • Indien een speler niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.
 • Indien men heeft ingeschreven en betaald, maar niet kan deelnemen, kan men het inschrijfgeld terugkrijgen. Dat kan alleen tot het moment dat de loting is gepubliceerd.
 • Doping en drugs wordt niet getolereerd. Tijdens het evenement kunt u dan ook gecontroleerd worden op het gebruik van doping. Opnieuw geldt dat de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi wordt genomen, indien dopinggebruik wordt geconstateerd.
 • Je wordt niet omgeroepen. Op de spelerskaart is het tijdschema en de baan waarop jij je wedstrijden speelt aangegeven. Je dient je telkens 10 minuten voor aanvang van je wedstrijd te melden bij de wedstrijdtafel. Indien je je niet tijdig meldt, is een reglementaire nederlaag het gevolg.
 • Voor aanvang van de wedstrijd wordt er gebulld. De speler die als eerste op het wedstrijdbriefje staat gooit als eerste voor de bull. De winnaar begint alle oneven legs. Deze moeten op de linkerzijde van het schrijfbord worden genoteerd. Bij een laatste beslissende leg wordt er niet opnieuw gebulld en begint degene die bij aanvang van de wedstrijd de bull wist te winnen.
 • De winnaar van de wedstrijd brengt het wedstrijdbriefje terug naar de baanofficial.
 • Op vrijdag en zaterdag starten de winnaars met het schrijven van de wedstrijden tot een bepaalde ronde. Dit zal worden aangegeven op het wedstrijdbriefje. Daarna schrijft te allen tijde de verliezer! Indien de speler, of beide spelers van een koppel, verzaakt te schrijven betekent dit uitsluiting van het toernooi, dan wel uitsluiting van deelname aan de BAUHAUS Dutch Open Darts 2021. Verzaak je in de koppel, dan heeft dat tot gevolg dat beide spelers niet deel mogen nemen aan het singletoernooi op zaterdag.
 • Iedereen is verplicht zich aan het reglement en de aanwijzingen van de officials te houden. Spelers/speelsters die dat niet doen, worden gediskwalificeerd.
 • Deelnemers aan het jeugdtoernooi moeten jonger zijn dan 18 jaar op 2 februari 2020. Deelnemers die vóór het evenement 18 jaar of ouder zijn, dienen te participeren in het seniorentoernooi. Jongens en meisjes die 16 of 17 jaar oud zijn mogen aan het seniorentoernooi deelnemen. Als zij op zondag nog in het seniorentoernooi zitten mogen zij niet deelnemen aan de BAUHAUS Dutch Open Youth. Als men zeker wil zijn van deelname aan de BAUHAUS Dutch Open Youth is het aan te raden niet in te schrijven in het seniorentoernooi. Jongens die voor het evenement jonger zijn dan 14 mogen participeren in de aspirantencategorie van het jeugdtoernooi. Dat geldt voor iedereen die geboren is op of na 3 februari 2006. De overige jeugdspelers worden op basis van geslacht ingedeeld in de junioren- (jongens) of de meisjescategorie. Aspiranten mogen kiezen of zij in het aspirantentoernooi of het juniorentoernooi deelnemen.
 • Voor spelers die zijn/ haar kaart kwijtraken geldt in alle gevallen dat zij een nieuwe kaart moeten kopen à €5,-.
 • Middels inschrijving committeren deelnemers zich aan het promotie- en sponsorbeleid van de NDB.
 • Heb je gewonnen en recht op prijzengeld dan zal dit naar je worden overgemaakt. Het is daarom heel belangrijk dat je tijdens de BAUHAUS Dutch Open Darts het prijzengeldformulier correct invult. Dit formulier ontvang je bij de wedstrijdtafel voor aanvang van de wedstrijd waar prijzengeld te verdienen is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen en inleveren van dit formulier. Dit kan op alle dagen bij de wedstrijdtafel of bij de receptie van de Bonte Wever.
 • Het reglement is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Bij twijfel of zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.