HET REGLEMENT

Hieronder vindt u enkele aanvullingen/specifieke regels die gelden tijdens de TOTO Dutch Open Darts 2024. Indien hier niet opgenomen is het Algemeen Wedstrijdreglement van de Nederlandse Darts Bond van toepassing. U vindt dit reglement op www.ndbdarts.nl onder het kopje ‘Reglementen‘.

 • De Dutch Open Darts is het en open geranked ‘Platinum’ toernooi op de WDF kalender. Vanwege het aantal deelnemers en de TV banen wijken de regels van de Dutch Open Darts op enkele punten af van de regels opgesteld door de WDF. Dit is door de WDF goedgekeurd. Dit betekent dat de reglementen van de Dutch Open Darts altijd boven de WDF reglementen gaan indien deze tegenstrijdig zijn.
 • Spelers dienen ten tijde van de Dutch Open Darts minimaal 16 jaar te zijn op 1 januari 2024 om deel te nemen aan de seniorentoernooien. Dit geldt ook voor het koppeltoernooi . Voor het paradarts en het jeugdtoernooi gelden aparte regels, zie verder op in het reglement. Het warming-up toernooi is wel open voor jeugdspelers onder de 16 jaar.
 • Jeugdspelers vanaf 16 jaar die ingeschreven zijn bij de senioren en op zondag nog actief zijn in het seniorentoernooi kunnen niet deelnemen aan de Dutch Open Darts Youth.
 • Voor deelname aan de Dutch Open Darts hoeft men geen lid te zijn van de NDB of een andere dartsorganisatie of vereniging. Na inschrijving wordt u automatisch lid van de Nederlandse Darts Bond voor de duur van het betreffende evenement. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De Nederlandse Darts Bond mag uw gegevens delen met NOC*NSF.
 • De Dutch Open Darts is een WDF geregistreerd en geranked toernooi. Hierdoor dienen spelers tevens speelgerechtigd te zijn volgens de regels van de WDF (dartswdf.com).
 • Seeding zal plaatsvinden conform de WDF Main Table, versie 17 januari 2024. De speler worden geseed conform de WDF reglementen maar niet altijd in de eerste wedstrijd op de sheet. De eerste bye’s gaan naar de geseede spelers. Hierna worden de bye’s evenredig verdeeld over de sheets in een willekeurige plaats op de sheet.
 • Het is verboden om het verloop en de uitslag van een wedstrijd moedwillig te beïnvloeden danwel te manipuleren door bijvoorbeeld vals te spelen danwel opzettelijk te verliezen. Dit wordt gezien als matchfixing (wedstrijdvervalsing).
 • Tijdens het toernooi kunnen van alle wedstrijden, spelers en bezoekers foto’s en video’s gemaakt worden voor promotionele doeleinden. Deelnemers en toeschouwers committeren zich hier aan door middel van inschrijving danwel het kopen van een toegangskaartje. Spelers zijn vanaf de eerste ronde tot en met de finale verplicht wedstrijden te spelen die (live) geregistreerd kunnen worden t.b.v. livestream danwel televisie. Het opgeven van een wedstrijd danwel het opzettelijk verliezen van een wedstrijd is in strijd met dit reglement. Indien dit het geval is stelt de NDB deze spelers verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen en vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.
 • De Dutch Open Darts valt onder supervisie van de NDB. Beslissingen (op welk gebied dan ook) en interpretaties van de regels geschieden volgens de wedstrijdregels van de NDB en zijn bindend.
 • De organisatie heeft het recht het tijdschema te wijzigen.
 • De Dutch Open Darts wordt afgewerkt op basis van het knock-out format. Klik hiervoor het spelformat.
 • Het prijzengeld voor de Dutch Open Darts is vastgesteld in overeenstemming met de WDF. Klik hiervoor het prijzengeld.
 • Het is niet mogelijk om als mixed koppel aan één van de koppeltoernooien deel te nemen.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd beslist een koppel welke speler alle legs start.
 • Voor paradarters worden aparte toernooien georganiseerd, meer informatie daarover is hierte vinden. Een speler kan alleen binnen een toernooi of categorie deelnemen als dit de omstandigheden van de wedstrijd niet beïnvloed. Men kan niet deelnemen aan het reguliere toernooi en paradarts toernooi. Darters die binnen de criteria van een paradarter vallen, mogen ook kiezen om, i.p.v. het paradarts toernooi, aan de overige categorieën deel te nemen. Zij dienen dan wel altijd op een reguliere baan, zonder extra ruimte, met oche en een hoog bord te spelen en mobiel genoeg te zijn om zelf de pijlen uit het bord te halen en om in de reguliere zaal te spelen. Een rolstoeldarter kan om die reden dus niet deelnemen aan het reguliere toernooi. Op basis daarvan heeft de organisatie te allen tijde het recht om een speler te weigeren of in te delen in een andere categorie. Ook kan de organisatie spelers verplichten tot het meenemen van begeleiding.
 • Elke speler is gerechtigd om vóór aanvang van de wedstrijd negen oefendarts te gooien op de baan waar hij of zij moet spelen.
 • Alle vragen om scores te controleren dienen plaats te vinden vóórdat de speler opnieuw gooit.
 • Alleen voor de podiumwedstrijden op zondag is het algemene NDB kledingvoorschriftvan toepassing. Voor de overige wedstrijden geldt geen kledingvoorschrift. Te allen tijde geldt; clubuitingen in welke vorm dan ook (voetbal, motor of anderszins) zijn niet toegestaan.
 • Er zijn voorschriften m.b.t. het voeren van reclame van toepassing zoals opgenomen in het Algemeen Wedstrijdreglement van de NDB. Dit betekent onder andere dat de organisatie het recht heeft tijdens de Dutch Open Darts de belangen van haar (hoofd)sponsors te beschermen en reclamemateriaal van spelers, teams, organisaties, toeschouwers of andere sponsors te weigeren.
 • Alle spelers die op het podium spelen dienen verplicht een door de organisatie verstrekte sticker van de hoofdsponsor te dragen.
 • Het is niet toegestaan om te roken en/of (alcohol) te drinken in de gehele speelzaal. Bij het negeren van dit verbod volgt een waarschuwing; bij de tweede overtreding wordt de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi genomen.
 • Indien een speler niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt het recht op bekers en/of prijzengeld.
 • Indien men heeft ingeschreven en betaald, maar niet kan deelnemen, kan men het inschrijfgeld terugkrijgen. Dat kan alleen t/m 16 januari 2024, het moment waarop de inschrijving sluit.
 • Doping en drugs wordt niet getolereerd. Tijdens het evenement kunt u dan ook gecontroleerd worden op het gebruik van doping. Opnieuw geldt dat de betrokkene onherroepelijk uit het toernooi wordt genomen, indien dopinggebruik wordt geconstateerd.
 • Je wordt niet omgeroepen. Op de spelerskaart en/of op DartConnect is het tijdschema en de baan waarop jij je wedstrijden speelt aangegeven. Je dient je telkens 10 minuten voor aanvang van je wedstrijd te melden bij de baan. Indien je je niet tijdig meldt, is een reglementaire nederlaag het gevolg.
 • Voor aanvang van de wedstrijd wordt er gebulld. De speler die als eerste op de bracket en/of op DartConnect staat gooit als eerste voor de bull. De winnaar begint alle oneven legs. Bij een laatste beslissende leg wordt er niet opnieuw gebulld en begint degene die bij aanvang van de wedstrijd de bull wist te winnen.
 • Bij koppelwedstrijden gooit alleen de speler die alle legs start voor de bull.
 • Op DartConnect TV en de tablet naast het dartbord staat aangegeven of de winnaar of verliezer de volgende wedstrijd schrijft; weigeren betekent diskwalificatie voor de Dutch Open Koppels, Singles en/of Dutch Open van volgend jaar!
 • Op vrijdag en zaterdag starten de winnaars met het schrijven van de wedstrijden. Vanaf de laatste kwartfinale (of te wel de 4e wedstrijd teruggeteld vanaf de sheetfinale), schrijft de verliezer.
  Op donderdag (warming-up toernooien) en op zondag (zowel bij heren als alle jeugdtoernooien) schrijven de verliezers de volgende ronde!
  Tijdens alle jeugd- en paradarts toernooien schrijft de verliezer de volgende wedstrijd.
  Indien de speler in het warming-uptoernooi of singles, verzaakt te schrijven betekent dit uitsluiting van het verdere toernooi of uitsluiting van deelname aan het singletoernooi op zaterdag, of uitsluiting van deelname aan de Dutch Open Darts van het jaar daarop. Verzaak je in de koppel, dan heeft dat tot gevolg dat beide spelers niet deel mogen nemen aan het singletoernooi op zaterdag of uitsluiting van deelname aan de Dutch Open Darts van het jaar daarop.
 • Iedereen is verplicht zich aan het reglement en de aanwijzingen van de officials te houden. Spelers/speelsters die dat niet doen, worden gediskwalificeerd.
 • Deelnemers aan het jeugdtoernooi moeten op 31 december 2023 17 jaar of jonger zijn. Jongens en meisjes die 16 of 17 jaar oud zijn op 1 januari 2024, mogen aan het seniorentoernooi deelnemen. Als zij op zondag nog in het seniorentoernooi zitten mogen zij niet deelnemen aan de Dutch Open Youth.  Jongens die op de speeldag van de Dutch Open Darts Youth jonger zijn dan 14 mogen participeren in de aspirantencategorie of aan het juniorentoernooi deelnemen. De overige jeugdspelers worden op basis van geslacht ingedeeld in de junioren- (jongens) of de meisjescategorie.
 • Middels inschrijving committeren deelnemers zich aan het promotie- en sponsorbeleid van de NDB.
 • Heb je gewonnen en recht op prijzengeld dan zal dit naar je worden overgemaakt. Het is daarom heel belangrijk dat je tijdens de Dutch Open Darts het prijzengeldformulier correct invult. Dit formulier ontvang je van de Floor Official, of kan je afhalen bij de control desk, de balie van het hotel en de balie van de Bonte Wever. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen en inleveren van dit formulier. Dit kan op alle dagen bij de receptie van de Bonte Wever.
 • Het reglement is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Bij twijfel of zaken waarin het reglement niet voorziet beslist de toernooileiding.